Welkom bij Van der Zee

Lancashire lam

Uit Engeland halen wij het Lancashire lam. Lancashire is een graafschap in Noordwest-Engeland. Nadat de lammeren zijn gevoed met moedermelk, grazen ze op de uitgestrekte weiden in de buitenlucht en eten ze hun hele leven veel gras, planten en kruiden. Dit is doorslaggevend voor de fijne smaak van het vlees. Het Lancashire lam staat garant voor mals en smaakvol weidelam.

Het Lancashire heeft een QSM-label, wat staat voor ‘Quality Standard Mark’. Inspecteurs controleren de gehele productie- en distributieketen, van ‘farm to fork’. Door dit label wordt niet alleen de traceerbaarheid van het Lancashire lam gewaarborgd, maar dit label bevat zelfs richtlijnen om de kwaliteit van het eindproduct te bevorderen. Zo moeten lammeren, die zijn geslacht in de periode van 1 januari tot en met 30 april van een jaar, en zijn geboren vóór 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar, een rijping ondergaan van tenminste 7, maar idealiter 10 dagen na slachting.

terug naar boven